درباره ما

مرکز تجاری ایران در سنگال به عنوان فرصتی جدید و بی‌سابقه با هدف رونق تجارت خارجی شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است و با ارایه خدمات جامع، مسیر ورود کسب و کارهای ایرانی به سنگال را تسهیل می‌کند. چشم‌انداز این مرکز کمک به توسعه بازار شرکت‌های ایرانی، جهش تولید، توسعه اقتصادی کشور و تبدیل شدن مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سنگال به هاب اصلی تبادلات تجاری غیر نفتی ایران در منطقه است. در این راستا ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای شامل مشاوره حقوقی و عقد قرارداد، برگزاری دیدارهای دو جانبه و رویدادهای تجاری، پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری، بازاریابی و همتایابی تجاری، تحقیق بازار و شیوه‌های ورود به بازارهدف، آموزش و توانمندسازی شرکت‌ها، مشاوره توسعه کسب و کار بین‌المللی،خدمات تبلیغات و لجستیک و حمل و نقل بخشی از تسهیلات و امکانات ارایه شده در مرکز تجاری ایران در سنگال به تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی جهت ورود به بازار این کشور محسوب می‌شود.

مزایای مرکز تجاری ایران در سنگال

 • دسترسی به بازارهای جدید در سنگال
 • افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها بین کشور ایران و سنگال
 • افزایش درآمد کشور ایران و سنگال
 • ایجاد شرایط استاندارد بین المللی برای شرکت های ایران که از جمله آن ثبت شرکت 100% ایرانی
 • مشاوره تخصصی در خصوص برنامه ریزی و استراتژی مناسب برای تسهیل ورود به بازار سنگال
 • افتتاح حساب بانکی
 • اخذ اقامت سنگال برای تجار
 • خدمات لجستیک از جمله حمل و نقل هوایی و دریایی برای کارخانجات تولیدی و تجار داخلی
 • تضمیـن اهلیـت تجـار و تولیدکننـدگان از نظـر شناسـایی و اعتبارسـنجی آنهـا و اخـذ ضمانـت و کنتـرل‌هـای لازم
 • تضمین کیفیت محصولات صادراتی و تطبیق نمونه‌ها و کالاهای ارسالی با استاندارد‌ها
 • تسـهیل مقـررات صادراتـی و وارداتـی و تعهـدات برگشـت ارز و تسـریع سـرعت ترخیـص کالا و کاهـش عـوارض گمرکـی
 • خدمات بانکـی بصـورت ریالـی و ارزی و هماهنگـی با بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سـازمان توسـعه و تجـارت بـرای دریافـت مجوز‌هـای مربوط به صـادرات و برگشـت ارزهای ناشـی از صادرات و رفع تعهد ارزی
0
متخصص
0
مشتری خوشحال
0
مورد موفق

اصول کار شرکت

تاجران برای فروش و توسعه کسب و کار خود، به دنبال دسترسی به بازارهای جدید هستند. مرکز تجاری ایران در سنگال،  به عنوان نقطه تلاقی تجارت بین 2کشور، فرصتی برای تاجران به منظور دسترسی به بازارهای بین المللی فراهم می‌کنند، و این امکان را می‌دهد تا به صورت مستقیم با مشتریان خود در ارتباط باشید و محصولات و خدمات خود را به آن‌ها عرضه کنید. این باعث افزایش فروش و درآمد تاجران می‌شود.

همچنین، با حضور در این مرکز تجاری ، تاجران می‌توانند از تجربیات و دانش شرکت‌ها و فروشندگان دیگر استفاده کنند و در راستای بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود تلاش کنند. علاوه بر این، ارتباط با شرکت‌ها و فروشندگان از کشور سنگال می‌تواند فرصتی برای ایجاد روابط تجاری بین المللی فراهم کند.

با عضویت در این مرکز تجاری، می‌توانید از مزایای دیگری مانند کاهش هزینه‌ها و زمان برای تبلیغات و بازاریابی، استفاده کنید. در واقع، عضویت در این مرکز می‌تواند به تاجران  کمک کند تا هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات خود را کاهش دهند و به رشد سریعتر و موفقیت بیشتر دست یابند.

24-10-17-49

شکفتن را باور کنیم

زندگی در ذهن و فکر هر یک از ما، معانی و تعبیرهای گوناگونی دارد؛ از زنده بودن ارگانیسمی تا تجربه لذت و کامیابی ازموهبتها و یا موثر بودن از طریق ایجاد تغییر
من هم در مواجهه با این واژه، برداشت و ادراک خود را دارم. در این نگرش، خوش بینی و امید به آینده، حرف اصلی و اساسی است که در مقابل نا امیدی، خستگی و ملال می ایستد. بر این اساس، زندگی کوششی است آزادانه، آگاهانه و مسئولانه برای شکل دهی به آینده ای که رو به روی همه ما گشوده است تا رویاها و خیال ها، مجال تحقق یابند.
در این مسیر، دشواری ها و سنگلاخ ها کم نیستند. اما اعتقاد به ایده آزادی فردی که در آراء اندیشمندان یونان قدیم مثل سقراط و افلاطون و اندیشمندان متاخر چون کانت مورد اشاره قرار گرفته، می تواند از طریق تقسیم و توزیع قدرت و کنترل و موازنه مثبت چند وجهی، ناممکن ها را ممکن کند
آرمانخواهی فعال توام با مدارا و میل به کمک و یادگیری، تفسیر و تعبیری است که من از معنای زندگی انتخاب کرده ام و معتقدم می تواند به شیوه عمل و رفتار ما، معنا و جهت بدهد و بهترین پیشکش به آینده باشد. بهتر است به اتفاقات و مسائل، عقلانی، منصفانه و جامع بنگریم و هرگز از پشت عینک ایدئولوژی، به اطراف و پدیده ها نگاه نکنیم
مرتبت زندگی و مرتبه انسانی یک ارزش است که نباید با برداشتهای ناپخته، واکنشهای نسنجیده و سهم خواهی های یکجانبه و مخرب، فروکاسته شود
امید، تحفه یگانه ای است که جهان را برای زیستن قابل تحمل می کند. حالا هم صبر و امید، مانند تمام تاریخ باقی است. بهاری سبز در راه است؛ واقعه از نو جان گرفتن و دوباره نو شدن. بیائید با سال نو، کمی بیشتر از گذشته، نوآور باشیم. بهار تمام نشدنی است، اگر شکفتن را باور کنیم